Stadsverlichting

Wat is Stadsverlichting?

Als mensen samen stil zijn, hebben zij een harmoniserend effect op hun omgeving, zo blijkt uit onderzoek. In steden waar regelmatig wordt gemediteerd, is er minder criminaliteit, is het minder druk op de spoedeisende hulp en zijn minder verkeersongevallen. Voor een betere wereld hoef je de straat niet op. Je bent effectiever als je samen stil bent.

In een tijd van verharding, individualisme en elkaar buitensluiten, wil Stadsverlichting een huiskamercultuur van samenhorigheid stimuleren: oases waar mensen welkom zijn voor een uur stilte, liefde en ontspanning, zodat zij zich weer thuis kunnen voelen – bij zichzelf, elkaar en in hun leefomgeving.

Hoe werkt het?

Elke tweede zondag van de maand wordt in 1015 huiskamers gemediteerd tussen 20.00 en 21.00 uur.

Tijdens de huiskamerbijeenkomsten komen mensen tussen 19.45 en 20.00 uur in stilte binnen. Om 20.00 uur start de meditatie van een uur. Na afloop van de meditatie gaan mensen vaak in stilte weer weg, maar je kunt ook ervaringen uitwisselen.

Er zijn géén kosten aan verbonden en er wordt géén entree geheven.  Alles is gratis.

Wel wordt het op prijs gesteld om je komst aan te melden via de mail.

Elke 2e zondag van de maand vanaf 19:45 uur tot 21:15 uur gaan de deuren van Natuurlijk Vertrouwen open voor mensen die in stilte en meditatie willen bijdragen aan een betere wereld.