Biologisch Decoderen verandert jouw leven

Leer de individuele, familiaire inprentingen die onder elke gezondheids- of ander probleem in jouw leven liggen, te ontcijferen.

Daarna kun je ze eenvoudig wissen, dan heb je voor het eerst een vrije keuze.

stress: oorzaak en gevolg?

Iedereen weet inmiddels wel dat stress van grote invloed is op onze fysieke en geestelijke gezondheid en dus op onze levenskwaliteit.  Maar waardoor wordt die stress dan veroorzaakt? En is stress dan het gevolg van iets in je leven of is het juist de oorzaak van ziekte? 

Het gaat over stress, die al op jonge leeftijd is veroorzaakt door een biologisch conflict, één moment of een langere periode van controleverlies. We hebben het onbewust weggedrukt en in onze cellen opgeslagen. Soms 10, 20, 30 jaar later, krijgen we alsnog de kans om het te mogen verwerken. Helaas is het dan vaak in de vorm van fysiek ongemak. De meeste mensen zijn zich niet bewust, dat hun gevoelens, gedachten en onbewuste inprentingen de reden van hun klachten zijn. 

In plaats dat we dit fysieke ongemak gaan begrijpen en het onderliggende veroorzakende conflict en de situatie die ons heeft gevormd om gaan buigen naar een nieuwe levensinstelling, geven we ons lichaam de schuld. Het heeft je al die tijd veilig en in leven gehouden, óók als het op het eerste gezicht niet zo lijkt te zijn.

Elke ziekte en elk symptoom heeft een biologische betekenis…

De hersenen triggeren een specifiek symptoom om onze stress te verminderen en de overleving van jou als individu en jouw nakomelingen te verzekeren.

Dit blijkt uit actuele onderzoeksresultaten, onder meer uit de psychoimmunologie en de epigenetica (prof. Joachim Bauer, dr. Bruce Lipton), de neurofysiologie (Giacomo Rizzolatti, ontdekker van de spiegelneuronen), de neuropsychiatrie (dr. Jean Lerminiaux) en de neuropsychologische genealogie (dr. Gérard Athias).

Lange tijd hebben we gedacht dat ziekte een foutje van de natuur was, een zinloze stoornis die ons toevallig treft, maar het “disfunctioneren” van het lichaam presenteert zich volgens nauwkeurige biologische mechanismen: De ziekte (het symptoom) is een exacte fysieke reactie op een vreselijke stresssituatie die op dat moment niet verwerkt kan worden op mentaal en emotioneel niveau.

Omdat langdurige stress levensbedreigend is voor het individu, nemen onze hersenen, net als een computer, hun toevlucht tot beproefde programma’s: biologische “overlevingscodes” die erop gericht zijn de acute stresssituatie op biologische wijze op te lossen.

Ziekten worden dus gestart en gecontroleerd door de hersenen – moeten we dus niet precies daar beginnen om de voorwaarden voor herstel te scheppen?

Op basis van deze overweging hebben artsen en therapeuten een verbazingwekkend effectieve vorm van therapie ontwikkeld: Biologisch decoderen van symptomen. Met deze methode kan de persoonlijke “overlevingscode” die tot deze specifieke ziekte of probleem heeft geleid systematisch worden ontcijferd … begrepen … gevoeld … en verdwijnen.

Het topje van de ijsberg

Dat wat op fysiek niveau zichtbaar is, is slechts het topje van de ijsberg.

Als we de biologische betekenis van een klacht begrijpen, kunnen we dat oplossen. Het gaat erom de ijsberg van onderaf op te ruimen. Als dit lukt, kan ook de kleinere zichtbare piek boven water verdwijnen, oftewel je klachten en andere problemen in jouw leven. 

Ons lichaam (eerst zijn er psychische en fysiologische veranderingen) toont ons als laatste  dat er iets mis is in ons leven; dat we zijn afgedwaald van ons midden, het werkelijke pad, van ons ware zelf.

Onder de berg van onverwerkte stressvolle situaties en onvervulde wensen en behoeften uit onze jeugd en van trauma’s die onze voorouders hebben meegemaakt en niet hebben verwerkt, ligt ons ware zelf, ons eigenlijke erfgoed, begraven. Wanneer deze berg is opgeruimd, is het voor jou mogelijk om te herkennen wie je bent.

Door Biologisch Decoderen wordt jij de chef

Biologisch Decoderen is een praktische zelfhulpmethode waarbij je stap voor stap eindelijk werkelijk vrij kunt leven. Je denkt dat je een vrije keuze hebt, maar dat blijkt niet zo te zijn. Elke dag leven we volgens het programma dat we ons ooit eigen hebben gemaakt, om te kunnen overleven in de gegeven situatie. Later dient dit programma, deze conditionering, ons niet meer en dan kan dit zich tegen ons keren in de vorm van ziekte of andere herhalende problemen in ons leven. Het is de kunst snel te herkennen en te ontstressen, als een situatie jou compleet uit evenwicht heeft gebracht. Zo kun je direct ombuigen en latere klachten voorkomen.

dna

4-delige Cursus Biologisch Decoderen

De totale cursus bestaat uit 12 dagen: een basiscursus plus drie vervolgcursussen. Deze kunnen afzonderlijk worden bijgewoond. Je leert door welke biologische mechanismen psychische en fysieke symptomen ontstaan, naar welke basisthema’s en typische inprentingen je moet zoeken als je een bepaalde ziekte, klacht of ander probleem wilt decoderen. Je kunt jezelf bevrijden van ziekmakende patronen.

Deel 1: van 24-26 nov. Deel 2: van 8-10 dec. Deel 3: van 16-18 febr. Deel 4: van 31 mei -2 juni.

Tijd: van 10 tot 17:00 uur – kosten 330,- per deel in 2023 (in 2024 375,- per deel)

meer info en aanmelden: